Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

In search of the ‘X’ business factor

Το enterprise mobility έφερε επανάσταση στον τρόπο εργασίας και στις διαδικασίες των επιχειρήσεων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για πώληση, μέσα από μια πιο στοχευμένη προσέγγιση του πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, το enterprise mobility εντάσσεται πλέον στις προτεραιότητες των στελεχών Πληροφορικής, με τις συσκευές, τις εφαρμογές και τις σχετικές τεχνολογίες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους. Όμως ο μετασχηματισμός της επιχείρησης σε "mobile-driven" οργανισμό επεκτείνεται και σε "X-factors" που σχετίζονται με την εμπειρία του τελικού χρήστη, τo data management αλλά και την κουλτούρα του οργανισμού –μεταξύ άλλων.

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές

Key issues

BYOD vs CYOD: Πλαίσιο χρήσης κινητών συσκευών σε οργανισμούς
Το Bring-your-Own-Device αποτέλεσε τη βάση για την εδραίωση του enterprise mobility στους οργανισμούς. Ωστόσο η χρήση προσωπικών συσκευών για τη διαχείριση επιχειρησιακών πληροφοριών δημιουργεί κενά στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των δεδομένων και μπορεί να περιπλέξει τον σχεδιασμό των υποδομών ΙΤ μιας επιχείρησης. Οι σύγχρονες τάσεις υπαγορεύουν ένα πιο καλά δομημένο και «επίσημο» πλαίσιο χρήσης κινητών συσκευών στους οργανισμούς, όπως είναι το Choose Your Own Device, κάτι το οποίο απαιτεί σαφείς procurement policies για προμήθεια εταιρικών συσκευών και προσεκτικές επιλογές στη σύναψη συμφωνιών με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

User-friendly applications & consumerization of IT
Οι αναλυτές της αγοράς τεχνολογίας αναδεικνύουν το "mismatch" ανάμεσα στους χρήστες και στα τμήματα ΙΤ σε ό,τι αφορά τη χρήση εφαρμογών ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το enterprise mobility σήμερα. Και δεδομένου ότι η εμπειρία του χρήστη αλλά και η ευκολία χρήσης μιας εφαρμογής συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους “X-factors” για την επιτυχία της mobility στρατηγικής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά αλλά και την ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών (mobile application management), επιλέγοντας ανάμεσα σε native και cross-platform εφαρμογές, και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος, ώστε να ευθυγραμμίζεται η λειτουργικότητά τους με τα συστήματα του οργανισμού και να βελτιστοποιείται η εμπειρία του χρήστη.

Security: Data management vs Device management
Ακόμα και μέσα σε ένα «ελεγχόμενο» πλαίσιο διαχείρισης συσκευών, η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα των δεδομένων αποτελεί την πλέον βασική παράμετρο μιας mobility στρατηγικής σήμερα. Οι σύγχρονες τάσεις επιτάσσουν τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τις συσκευές στη διαχείριση των δεδομένων. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες και να αναπτύξουν τις σωστές υποδομές (πχ. cloud) ώστε να είναι ασφαλής η πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα, να εφαρμόσουν τους κατάλληλους ελέγχους (controls) προκειμένου να αποτραπούν τα περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και η σημασία της δημιουργία mobile κουλτούρας στον οργανισμό
Το enterprise mobility δεν είναι μόνο το «άθροισμα» των εφαρμογών, των συσκευών και των τεχνολογιών. Ο απόλυτος "x-factor" που καθορίζει την επιτυχία μιας mobility στρατηγικής δεν είναι άλλος από τη συμπεριφορά των χρηστών · σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν το enterprise mobility σε ένα ευρύτερο πλαίσιο workplace στρατηγικής, ώστε να μεγιστοποιείται η παραγωγικότητα των εργαζομένων και η απόδοση της επιχείρησης, αλλά και να υιοθετούνται αποτελεσματικές, κυρίως όμως βιώσιμες πολιτικές διαχείρισης δεδομένων και mobile συσκευών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Enterprise Mobility Conference αφορά σχεδόν όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης, καθώς η τάση μπορεί δυνητικά να μετασχηματίσει κάθε επιχειρησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε στελέχη από τα τμήματα

 • IT
 • Enterprise Architects
 • Marketing
 • Operations
 • Sales
 • Logistics

και σε CEOs και Γενικούς Διευθυντές.

Ομιλητές

Kalman Tiboldi Ανήκει στους επαγγελματίες που κατέκτησαν το «ιερό δισκοπότηρο» του IT, ενώνοντας το IT και το Business στο τμήμα BI²T- Business Innovation through IT. Στο 2o Enterprise Mobility Conference θα παρουσιάσει το ολιστικό πλαίσιο εφαρμογής της mobility στρατηγικής, όπως εφαρμόστηκε στην εταιρεία TVH (ηγέτιδα δύναμη στην αγορά μηχανημάτων και συστημάτων διακίνησης), δίνοντας έμφαση στον συγκερασμό των αναγκών IT και business στο Mobile Application Management και στη BYOD πολιτική.
Damien Mills Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της mobility στρατηγικής της φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly & Company, για την περιοχή ΕΜΕΑ, σε παραπάνω από 18.000 end users.
Damien Martayan Ο Damien Martayan μετρά ήδη δέκα χρόνια στο IT της Renault ενώ, από τον Ιούνιο του 2012, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της mobility στρατηγικής της εταιρείας. Στο 2ο Enterprise Mobility Conference θα παρουσιάσει ένα πραγματικά εντυπωσιακό case study για το Mobile Device Management στη Renault-Nissan, με έμφαση στις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετώπισε το IT.
Ramses Gallego Η ασφάλεια των δεδομένων είναι ο σημαντικότερος (και μοναδικός ίσως) ανασταλτικός παράγοντας στην μετατροπή της επιχείρησης σε mobile οργανισμό. Ο Ramses Gallego είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι στον κόσμο τα θέματα security και στο 2ο Enterprise Mobility Conference θα παρουσιάσει βιώσιμες πρακτικές για τη «θωράκιση» της επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση του «ανθρώπινου ρίσκου» στην εφαρμογή της mobility στρατηγικής.
Ian Murphy Πρόκειται για έναν από τους πλέον καταξιωμένους αναλυτές τεχνολογίας και συμβούλους εταιρειών, με περισσότερα από 33 χρόνια εμπειρίας και με θητεία σε οργανισμούς όπως Tech Reports Ltd, Philips Global Media, Ovum, Macehiter κλπ.
 • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • COMMUNICATION CONSULTANTS
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ